Analiza

Analityka kampanii wiąże się W Sample nie tylko z weryfikacją standardowych wskaźników mediowych, ale również unikalnego w skali rynku wskaźnika FootFall Rate. Wykorzystanie w naszych projektach technologii Blis pozwala na wielowymiarową analizę projektu z uwzględnieniem faktycznych zachowań odbiorców poza siecią (real life data). Na podstawie zachowań przemieszczania się odbiorców w czasie rzeczywistym i wykorzystując dane historyczne optymalizujemy kampanię pod wskaźnik FFR lub wspieramy segmentację odbiorców przekazu na podstawie informacji o ich faktycznym zachowaniu. Standardowo analizujemy również komunikację: kreację, format, kanał i czas dotarcia do odbiorcy. Konstrukcja serwisu docelowego kampanii, jego usability i mikrokonwersje wszystkie złożone elementy kampanii mają wpływ na krótko i długofalowe efekty. Pracujemy na najlepszych dostępnych na rynku narzędziach służących do łączenia danych i analityki kampanii, jak również do segmentacji i zarządzania kampanią wielokanałową. Dzięki wypracowanym w Sample procedurom analitycznym możesz być pewny, że Twoja realizacja została przeprowadzona z uwzględnieniem najlepszych standardów rynkowych. Otrzymasz od nas kompleksowy raport uwzględniający wszystkie elementy, które mogą wpłynąć na optymalizację Twoich realizacji w przyszłości.