Marketing Danych

 

W Sample zapewniamy precyzję i skalę, pracując na własnych i partnerskich narzędziach wspierających kampanie. Naszym strategicznym partnerem jest firma Blis, której jesteśmy wyłącznym przedstawicielem w tym regionie Europy.

Blis jest multikanałową platformą pozwalającą na łączenie świata digital ze światem fizycznym. Oprócz segmentacji w oparciu o dane socjodemograficzne pozwala ona na oznaczenie użytkownika i rozpoznanie go z dokładnością do 1 metra jego fizycznej obecności. Pozwala też na weryfikację tego w jaki sposób i gdzie nasz odbiorca się przemieszcza.

Dzięki platformie Blis jesteśmy w stanie mierzyć efektywność kampanii przez pryzmat fizycznej obecności klienta w punkcie zakupu, segmentować użytkowników w oparciu o wiedzę wynikającą z ich obecności w punktach POI, targetować użytkowników w momencie ich obecności w zadanym miejscu.

Blis daje nam gwarancje. Łączy dane z wielu źródeł kompilując informacje GPS z danymi sieci Wi-Fi. Blis pozwala też na egzekucję kampanii poza środowiskiem mobile i na łączenie danych socjodemograficznych z największych na świecie DMP.

Dane w Blis poddawane są wnikliwej analizie i weryfikacji. Pomaga w tym autorska technologia Smart Pin.

W Sample opieramy się na rzeczywistej wiedzy, nie deklaracji. Wielokrotnie sprawdziliśmy, tylko takie podejście ma sens i różnicuje skuteczność.

sample-targetowanie

Dowiedz się więcej

Adres email

 

W Sample posiadamy też rozbudowany zbiór danych osobowych, który łączymy z wiedzą o użytkownikach pochodzących z innych źródeł.

Dane w Sample pochodzą m.in. z systemów płatności internetowych, systemów automatycznego generowania kodów, forów tematycznych, realizacji telemarketingowych, czy danych newsletterowych. 

Zarządzamy ponad 10 milionami kont użytkowników, drugie tyle odbiorców znajduje się w partnerskich bazach danych Sample. O wszystkie dane zadbaliśmy pod kątem ich jakości, higieny i statusu prawnego.

Zawsze szukamy jakości i efektywnych sposobów targetowania ruchu. Mamy wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu procesem realizacji kampanii, segmentacji zasobów i profilowaniu.

Poniżej kilka przykładów i możliwości profilowania naszych baz danych.

Profilowanie w Sample:

sample-tag-0

Tagi

Słowa kluczowe związane z podróżowaniem internauty w sieci

sample-tag-2

Reakcje

Na bazie reakcji na wysyłane wiadomości email.

sample-tag-1

Źródła

Wnioskowanie na podstawie źródła w jakim pozyskane zostały dane.

sample-tag-3

Zachowania

Na podstawie faktycznych danych o użytkowniku, jego preferencji zakupowych definicji i zainteresowań.


sample-certyfikat
Dbamy o bezpieczeństwo i status prawny danych, którymi zarządzamy. Potwierdza to Certyfikat “Bezpieczne Dane Osobowe” jaki uzyskaliśmy.