Segmentacja

Segmentowanie przetwarzanie i łączenie danych w grupy to kluczowe założenie optymalizacji i analizy kampanii w Sample.

Segmentację odbiorców wspieramy obsługą unikalnej w skali Polskiego rynku platformy Blis. Łączymy tu dane ze świata fizycznego z informacją o konsumpcji mediów odbiorcy w świecie digital. Unikalną cechą Blis jest informacja o miejscu obecności odbiorcy z dokładnością do 1m, dane te wzbogacone są poprzez integrację z największymi DMP takimi jak Exalate, czy Bluekai.

Oprócz platformy Blis używamy technologii klasy marketing i sales automation, narzędzi analitycznych udostępnianych przez google z własnymi rozwiązaniami służącymi do selekcji, zabezpieczenia i agregacji danych osobowych.

Dane mediowe grupujemy pod kątem profili odbiorców, ich potencjału zakupowego dla poszczególnych branż, czy produktów. Informacje tworzące zbiory i wzbogacające je, dzielimy na dynamiczne i stałe. Przykład: grupą celową kampanii klienta są kobiety 25+, duże miasta. 

Na potrzeby testów tworzymy grupy powiązane wiekiem i geolokacją. Testujemy też próbki danych odbiegające od deklarowanego profilu. 

Realizowana kampania to projekt wyprzedaży ubrań z cenowego poziomu premium. Na potrzeby wstępnej segmentacji, wyciągamy dane kobiet dokonujących zakupów w ecommerce kobiecych w ostatnim roku. Wzbogacamy je w wiedzę o obecności kobiet w sklepach wybranych marek odzieżowych w ostatnim miesiącu. Sumujemy to z segmentem kobiet zarabiających powyżej 5 000 PLN miesięcznie. 

Realizujemy też kampanię na szerokim profilu. Weryfikacji poddawane są wskaźniki mediowe. 

Ostateczny segment tworzą sumaryczne próbki danych z każdej dobranej przed kampanią próby.

Jeszcze więcej narzędzi i możliwości wpływu mamy w przypadku obsługi kampanii w długim okresie i przy ścisłej integracji.

Wielokrotnie sprawdziliśmy, że naukowe podejście do realizacji kampanii mediowych i nawet minimalna poprawa wskaźników przynosi w skali miesiąca, czy roku ogromne korzyści. Oszczędności, wzrost przychodów, wiedza o klientach i ich lokalizacji. Z Sample uczymy się Twojego klienta, dbamy też o jakość danych i bezpieczeństwo danych na których realizowane są Twoje kampanie. Chętnie i systematycznie dzielimy się tą wiedzą z Tobą.